Wawa Interiors Uzmanlarından : Mağaza Tasarımında 5 Altın Kural

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Mağaza Tasarımında 5 Altın Kural Nelerdir?

Mağaza tasarımı görünüşte kolay addedilse de, iç tasarım, tüm tasarım çalışmalarında en zor bölümdür. Bu sebeple bu tür tasarımlar profesyonel dokunuşlara ihtiyaç duyar. Kullanılacak her bir tasarım ögesi mağazanın işleyişine ve görünümüne direkt etki edeceğinden dolayı, özenli ve yoğun emek gerektiren bir ön çalışma gerektirir. İç tasarım uzmanları yaptıkları ön çalışmada mağaza içi ve dışını 3 boyutlu oluşturarak her bir tasarım ögesinin mağaza işlevselliğine ne derece katkı sunacağını hesaplar. Mağaza dekorasyon öncelikle ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle yapılmalı, mağaza, iç işleyişini rahatlatacak şekilde düzenlenmelidir. Bunu sağlamak için 5 altın kurala riayet etmek gerekir.

1- Raf sistemleri, kabin ve stantlar

Mağaza tasarımı ziyaretçilerin içeride bulunacakları kısa süreleri en verimli şekilde değerlendirmesini sağlamalıdır. Bu yüzden kullanılacak raf sistemleri ve stantların doğru yerlerde konumlandırılması ve işlevsel olmasına özen göstermek gerekir. Soyunma kabinleri, mağazanın en az trafik olan bölümlerine konumlandırılmalı ve ihtiyaç duyulan mahremiyet tam olarak sağlanmalıdır.

2- Işıklandırma

Işıklandırma diğer tüm mekân tasarımlarında olduğu gibi mağazalarda da büyük öneme sahiptir. Gerek vitrin, gerekse iç bölüm gözü yormayacak ve abartılı olmayacak bir biçimde ışıklandırılmalıdır.

3- Renk uyumu

Herkes tarafından bilindiği gibi renklerin insan psikolojisine olumlu veya olumsuz etkileri vardır. Bundan hareketle, mağaza tasarımlarında kullanılacak renklerin dinlendirici ve gözü yormamasına özen gösterilmeli, soft ve pastel renkler tercih edilmelidir.

4- Mağaza içi işleyiş

Mağaza tasarımı ziyaretçilerin iç mekânda rahatça dolaşabileceği şekilde planlanmalı, giriş çıkış istikametleri gereksiz tasarım ögeleriyle daraltılmamalıdır.

5-  Mağaza Vitrin tasarımı

Vitrinler ziyaretçilerin daha mağazaya girmeden o mekân hakkındaki ilk fikirlerini oluşturdukları alandır. Bu sebeple vitrin tasarımlarının farklı konseptlerle oluşturulması, ilgi çekici olmasını sağlayacaktır. İyi bir ışıklandırma ve doğru fon renklerinin kullanılması, vitrinleri mağaza pazarlaması açısından önemli bir fırsat haline dönüştürmektedir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]